Diagnostika

Diagnostika

Rūpniecības un kuģniecības iekārtu diagnostikas testi

 

Veicam rūpniecības un kuģu iekārtu tehnisko stāvokli, veicam diagnostikas testus, kuru mērķis ir novērtēt iekārtas vibrācijas līmeni, identificēt defektus, pasargāt iekārtu no negaidītiem pārrāvumiem, kā arī samazināt iekārtu un konstrukciju vibrācijas līmeni, tādējādi nodrošinot iekārtas darba uzticamību un kvalitāti.

Diagnostikas testi ir paredzēti:

1. identificēt vibrāciju avotus, noteikt to cēloņus un samazināt vibrāciju līmeni;

2. novērtēt ritošo un slīdošo gultņu tehnisko stāvokli, diagnosticēt defektus un novērtēt ritošo gultņu kvaltitāti;

3. novērtēt mehānisko (pārnesumu, siksnu un ķēžu) piedziņu tehnisko stāvokli un diagnosticēt defektus;

4. novērtēt elektromotoru un ģenerātoru tehnisko stavokli, un diagnosticēt defektus, kas saistīti ar elektromagnētisma problēmām;

5. novērtēt tvaika un gāzes turbīnu tehnisko stāvokli un diagnosticēt defketus, kas saistīti ar turbīnu ekspluatāciju;

6. novērtēt centrbēdzes sūknu tehnisko stāvokli un diagnosticēt hidrodinamiskās problēmas.

Šos diagnostikas testus veic laikā, kad iekārta darbojas normālos slodzes apstākļos t.i., neāpstādinot vai nepārtraucot iekārtu un netraucējot procesa norisi.

 

Rūpniecisko iekārtu rotoru dinamiskā balansēšana

1. turbīnu dinamiskā balansēšana;

2. elektromotoru dinamiskā balansēšana;

3. sūkņu dinamiskā balansēšana;

4. ventilatoru dinamiskā balansēšana;

5. pūtēju dinamiskā balansēšana;

6. kloķvārpstu dinamiskā balansēšana;

7. dažādu veidu rotoru un vārpstu dinamiskā balansēšana.

 
Balansēšanu veic īpašas horizontālās balansēšanas iekārtās. Dažos gadījumos rotoru (piemēram,ventilatoru) dinamisko balansēšanu var veikt iekārtas apkopi uz vietas. Šajā gadījumā dinamiskā balansēšana tiek veikta ar speciālu portatīvo ierīci.
 
Lauksaimniecības tehnikas rotoru dinamiskā balansēšana
 
Smalcinātaju un mulčeru rotru dinamisko balansēšanu veic īpašās dinamskās balansēšanas iekārtas. Šīs mašīnas līdzsvaro arī citu lauksaimniecības tehnikas veidu rotorus graudu pēcapstrādes iekārtās.
 
Vārpstu centrēšana
 
Iekārtas/ierīces vārpstu centrēšanai tiek izmantota pārnēsājama lāzerierīce ar ko tiek veikta vārpstas centrēšanas pārbaude. Centrēt var sekojošu tipu iekārtu/ierīču vārpstas: elektromotoru vārpstas ar sūkņiem, elektromotoru vārpstas ar ventilatoriem, iekšdedzes dzinēju vārpstas ar dažādiem pārnesumiem u.c.